Category Archives: Thạc sỹ

Quản lý Công

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Mã chuyên ngành: 60340403 I.GIỚI THIỆU:  Chương trình đào tạo ngành quản lý công nhằm đào tạo ra những cử nhân có trình độ và năng lực cũng như các kỹ năng để có thể hoàn thành được tốt các công việc sau khi tốt nghiệp. Sinh viên sẽ […]

Tài nguyên môi trường

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Mã chuyên ngành: 8850101 I.GIỚI THIỆU:  Mục đích tiêu của đào tạo thạc sĩ chuyên ngành “Quản lý tài nguyên và môi trường” là trang bị cho người học với các môn học bắt buộc và lựa chọn những kiến thức đa ngành về […]

Quản trị kinh doanh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ  QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã chuyên ngành: 60340102 I.GIỚI THIỆU:  Những năm gần đây, thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) đang trở thành một trào lưu phổ biến. Cả “dân” kỹ thuật lẫn kinh tế, sau vài năm đi làm, đều có nhu cầu học MBA để đón nhận những […]

Tài chính ngân hàng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ  TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã chuyên ngành: 60340201 Tài chính – Ngân hàng luôn là một ngành rất hot và được nhiều người quan tâm lựa chọn theo học. Đây được đánh giá là “nhựa sống” của nền kinh tế mỗi quốc gia. Ngành này càng khẳng định vai trò của […]

2. Quản lý kinh tế

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ  QUẢN LÝ KINH TẾ Mã chuyên ngành: 60340401 Trong một nền kinh tế luôn vận động và không ngừng phát triển như hiện nay, yêu cầu người quản lý cần có một cái nhìn đầy đủ, trang bị kiến thức toàn diện để có thể đưa công ty, doanh nghiệp phát […]

balo du lịch

Túi du lịch đa năngĐồ tiện ích gia đình