KHAI GIẢNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

 HỆ CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC – HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

VÀ HỆ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

Những ai nên đi học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hệ Trung Cấp Chuyên nghiệp và học chứng chỉ sư phạm để làm gì?

–         Là những bạn sinh viên năm cuối , những bạn nhân viên , giáo viên trung cấp chuyên nghiệp nhưng chưa qua đào tạo sư phạm hoặc chưa được bồi đưỡng về nghiệp vụ sư phạm

–         Những bạn có bằng tốt nghiệp đại học những có nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy cho các trường Trung Cấp Chuyên nghiệp hoặc tại các cơ sở đào tạo.

–     Là Những thầy cô đã và đang đi giảng dạy hoặc những bạn sinh viên học các chuyên nghành Toán – Văn – Anh – Lý – Hóa…

      Những ai nên đi học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hệ Cao Đẳng – Đại Học và học chứng chỉ sư phạm để làm gì?

–         Nhưng bạn tốt nghiệp đại học trở lên có nguyện vọng trở thành giảng viên tại các trường đại học và cao đẳng

–         Giảng viên và các học viên , trường đại học , cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm

–         Những bạn đang làm việc tại viên nghiên cứu khoa học ,các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp , các đơn vị sản suất có trình độ  đại học trở lên có nguyện vọng làm giảng viên thích giảng d

–         Sinh viên tốt nghiệp các trường đại học , có phẩm chất tốt , có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

      Những ai nên đi học Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Dạy Nghề

      Dành cho những đối tượng có nhu cầu giảng dạy tại các trường cao đẳng nghề, các trường trung cấp nghề, các trung tâm dạy nghề, các cơ sở dạy nghề trên toàn quốc.·

          Giáo viên dạy nghề tại các trường Cao đẳng nghề, trung cấp nghề, các cơ sở dạy nghề, có bằng kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên ngành đào tạo, nhưng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Dạy nghề.

           Kỹ sư, kỹ thuật viên, thợ lành nghề, sinh viên đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề, sinh viên năm cuối các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy nghề cần được đào tạo cấp chứng chỉ SPDN

 1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHO HỆ  GIÁO VIÊN ( Hệ Trung Cấp)

Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm Hệ Trung Cấp ban hành theo thông tư số 61/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/10/2007 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Khối lượng kiến thức bắt buộc tối thiểu:21 tín chỉ; Khối lượng kiến thức tự chọn: 4 tín chỉ).

 1. Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 21 tín chỉ
Stt Học phần bồi dưỡng Số tín chỉ
1 Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp 4
2 Giáo dục học nghề nghiệp 3
3 Tổ chức và quản lí quá trình dạy học 3
4 Phương pháp và kĩ năng dạy học 4
5 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 2
6 Giao tiếp và ứng xử sư phạm 2
7 Thực tập sư phạm 3
Tổng số 21
 1. Nội dung các học phần tự chọn tối thiểu: 04 tín chỉ
Stt Tên học phần Số tín chỉ
1 Phát triển chương trình đào tạo TCCN 2
2 Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục TCCN 2
3 Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp 2
4 Ứng dụng CNTT trong dạy học 2
5 Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh 2
6 Quản lí chất lượng trong giáo dục TCCN 2
 1. HỌC PHÍ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN

– 2.200.000 vnđ/1 học viên/1 khóa học

 1. HỒ SƠ
 2. Phiếu đăng ký học (theo mẫu) gửi kèm theo Thông báo.
 3. Bản sao giấy khai sinh có công chứng.
 4. 3 ảnh 3 x 4cm (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 2 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).
 1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO GIẢNG VIÊN ( HỆ CAO ĐẲNG  – ĐẠI HỌC )

Tổng khối l­ượng kiến thức tối thiểu: 20 tín chỉ

Trong đó bao gồm:

       – Khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 15 tín chỉ.

       – Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ

 1. Khối lượng kiến thức bắt buộc: 15 tín chỉ
STT Nội dung bồi dưỡng Số tín chỉ Lí thuyết Thảo luận, thực hành Tự học
1 Giáo dục đại học thế giới và Viêt Nam 1 10 10 30
2 Tâm lí học dạy học đại học 1 10 10 30
3 Lí luận dạy học đại học 3 30 30 90
4 Phát triển chương trình và tổ chức quá trìnhđào tọa đại học 2 15 30 60
5 Đánh giá trong giáo dục đại học 2 15 30 60
6 Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1 10 10 30
7 Tâm lí học đại cương 2 15 30 60
8 Giáo dục học đại cương 3 30 30 90
Tổng cộng 15 135 180 450
 1. Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ
STT Nội dung bồi dưỡng Số tín chỉ Lí thuyết Thảo luận, thực hành Tự học
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 15 30 60
2 Kĩ năng dạy học đại học 2 15 30 60
3 Thực tập sư phạm 3 90 90
4 Nâng cao chất lượng tự học 3 30 30 90
5 Sử dụng phương tiện, kĩ thuật dạy học chuyên ngành 2 15 30 60
6 Giao tiếp sư phạm 2 15 30 60

       Học vào thứ 7 & CN ( Sáng từ 8h00-11h00/ Chiều 14h00-17h00)

 1. HỌC PHÍ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN

– 2.500.000 vnđ/1 học viên/1 khóa học

 1.  HỒ SƠ
 2. Phiếu đăng ký học (theo mẫu của trường ĐHSP Hà Nội) gửi kèm theo Thôngbáo.
 3. Bản sao giấy khai sinh có công chứng.
 4. Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học  có công chứng.
 5. 3 ảnh 3 x 4cm (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 2 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).

III / CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

1.MỤC TIÊU

 • Hình thành những kiến thức, kỹ năng sư phạm  dạy nghề cơ bản cho người học để có đủ năng lực dạy trình độ sơ cấp nghề đạt hiệu quả.
 • Nắm bắt được những kiến thức cơ bản về tâm lý học nghề nghiệp, nghề nghiệp.
 • Lập kế hoạch, xác định các công việc cụ thể cho dạy nghề và giáo dục học sinh ở các cở sỏ dạy nghề.
 • Chuẩn bị và thực hiện hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp nghề đạt hiệu quả, đảm bảo chất lượng đào tạo theo mục tiêu quy định.
 • Lựa chọn và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các phương pháp, phương tiện day học vào quá trình dạy học.
 • Soạn được các công cụ kiểm tra, biết cách đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.
 • 3.NỘI DUNG:

  Các môn học/module bắt buộc:

  Mã môn học, mô-đun Tên môn học, mô-đun Thời gian đào tạo (giờ)
  MH01 Tâm lý học nghề nghiệp 45 giờ
  MH02 Giáo dục học nghề nghiệp 45 giờ
  MĐ03 Kỹ năng và Phương pháp dạy nghề 60 giờ
  MH04 Phương tiện dạy học 30 giờ
  MĐ05 Thực tập sư phạm 160 giờ (4 tuần)

  Các môn học tự chọn(chọn 2 trong số các môn học )

  Mã môn học Tên môn học Thời gian đào tạo (giờ)
  MH06 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp 30 giờ
  MH07 Phát triển chương trình dạy nghề 30 giờ
  MH08 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 30 giờ
  MH09 Lôgíc học 30 giờ

   

  1. CHỨNG CHỈ:Kết thúc khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ Sư phạm Nghiệp vụ sư phạm Dạy nghề (chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc)
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI0902.158.007