LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Đào tạo ngoại ngữ

Chuyên ôn luyện Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc và các chứng chỉ nước ngoài.

Đào tạo nghề

Đào tạo xuất nhập khẩu, logistics, vận tải, … có cấp các chứng chỉ chứng nhận.

Kinh doanh xuất nhập khẩu

Kết nối các doanh nghiệp trong nước với thị trường quốc tế.

Tư vấn & cố vấn pháp luật

Tư vấn, cố vấn xuất nhập khẩu, pháp luật cho các doanh nghiệp