Khóa học Quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu (Chuyên sâu)


GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế thế giới, đặc biệt đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), đòi hỏi chúng ta cần phải nhanh chóng thúc đẩy cải cách, phát triển, hiện đại hóa cơ chế, chính sách quản lý kinh tế nói chung và các chính sách ngoại thương, chính sách quản lý nhà nước về hải quan nói riêng để thích ứng với tình hình mới vừa đảm bảo thuận lợi thương mại quốc tế, vừa đảm bảo việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, lợi ích của quốc gia.

Mục đích giúp cho các lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, nhân viên các phòng nghiệp vụ và các đối tượng khác có nhu cầu hiểu rõ kiến thức: khai báo thuế hải quan, xuất nhập khẩu hàng hóa, luật lệ và thủ tục thanh toán

Chuyên sâu về Quản lý Kinh doanh xuất nhập khẩu

ĐỐI TƯỢNG:

 • Nhà điều hành doanh nghiệp: Giám đốc, Trưởng phó phòng…
 • Quản lý cấp trung – cao các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
 • Nhân viên có năng lực cần đào tạo lên cấp quản lý trong doanh nghiệp
 • Chỉ dành cho các bạn đã có kiến thức và đang làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
 • Trung tâm có Đào tạo chuyên sâu theo yêu cầu doanh nghiệp – Tại doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU

?Chương trình: Quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu – Dành cho quản lý doanh nghiệp 


STT
CHUYÊN ĐỀ
NỘI DUNG
1 Sở hữu trí tuệ
2 Nghiên cứu thị trường quốc tế bằng công cụ 4.0
3 Định vị và phát triển thương hiệu theo các mô hình thương hiệu
4 Kỹ thuật nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh
5 Marketing và truyền thông trong kinh doanh quốc tế
6 Quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế
7 Hợp đồng ngoại thương và Incoterms 2020
8 Thủ tục hải quan
9 Vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong ngoại thương
10 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

 

 

?Với đội ngũ Chuyên gia cao cấp, lâu năm trong lĩnh vực Kinh doanh Xuất nhập khẩu. Trung tâm ký hợp đồng Đào tạo, Tư vấn giải quyết các vướng mắc và Cố vấn hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh trong lĩnh vực Kinh doanh Xuất nhập khẩu – Logistics trên Toàn Quốc!

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

TẠI DOANH NGHIỆP

 • Doanh nghiệp có đông nhân viên – muốn đào tạo tại doanh nghiệp
 • Đào tạo theo yêu cầu – vị trí công việc
 • Chương trình đào tạo trọn gói

TẠI TRUNG TÂM

 • Cá nhân, doanh nghiệp số lượng ít học trực tiếp tại các địa điểm của trung tâm
 • Đào tạo theo chương trình chung dành cho Quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu
 • Chương trình đào tạo trọn gói