Ngày 11/3/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT), bao gồm: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.

Theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, yêu cầu cần đạt đối với Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản bao gồm: Có kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính; hiểu các dịch vụ Internet khác nhau cho người dùng; biết một số loại bệnh tật thông thường liên quan đến việc sử dụng máy tính lâu dài như bệnh về mắt, xương khớp, tâm thần và cách phòng ngừa; biết các quy tắc an toàn khi sử dụng máy tính và các thiết bị kèm theo; biết một số quy định cơ bản về luật pháp của Việt Nam liên quan đến quyền bảo vệ dữ liệu, trách nhiệm quản lý, bảo vệ dữ liệu ở Việt Nam…

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp hoặc có liên quan đến hoạt động đánh giá kỹ năng sử dụng CNTT

 Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 28/4/2014.

 Lộ trình học tập : 6 môđun

+ Môđun 1: Hiểu biết về CNTT cơ bản

+ Môđun 2: Sử dụng máy tính cơ bản

+ Môđun 3: Xử lý văn bản cơ bản

+ Môđun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản

+ Môđun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản

+ Môđun 6 : Sử dụng internet cơ bản

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI0902.158.007