Tài liệu ôn thi công chức viên chức môn kiến thức chuyên ngành

Tổng hợp tài liệu ôn tập môn kiến thức chuyên ngành

Câu hỏi ôn tập môn kiến thức chuyên ngành là tổng hợp các kiến thức ôn tập môn chuyên ngành giáo viên tiểu học. Mời các thầy cô cùng tham khảo bộ tài liệu ôn tập thi công chức viên chức môn kiến thức chuyên ngành mới nhất được VnDoc dày công tổng hợp.

Đã có tài liệu thi công chức Hà Nội 2019

Nội dung ôn tập thi giáo viên tiểu học

Luật giáo dục của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005.

Luật giáo dục số 44/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009.

Nghị định của chính phủ số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục.

Nghị định số 31/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

Nghị định 20/2014/ND-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học.

Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học.

Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT Quy định về điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành ngày 28 tháng 08 năm 2014.

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.

Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học do bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.

Xử lý các tình huống sư phạm.

https://vndoc.com/tai-lieu-on-thi-cong-chuc-vien-chuc-mon-kien-thuc-chuyen-nganh/download

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI0902.158.007