VIỆN PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU ( VPT GROUP)

VPT GROUP hoạt động với sơ đồ tổ chức tiên tiến hiện đại đáp ứng theo tiêu chuẩn Quốc Tế. Đây là một cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, không phân cấp, không duy trì chức danh quản lý. Các chức danh ở VPT GROUP luôn đáp ứng đủ các quy định nội bộ cũng như của pháp luật hiện hành.

Cơ cấu tổ chức này đã được VPT GROUP làm việc theo một vòng tròn tự quản đại diện cho các khía cạnh khác nhau của công việc/ các bộ phận, hoàn toàn không tồn tại tâm lý kẻ trên – người dưới/ Ông chủ – Người làm thuê. Mọi người tự giác công việc cùng lúc, cùng học tập, cùng giải quyết vấn đề và cùng chia sẻ các thành quả đạt được.

Những ưu điểm đột phá của cơ cấu tổ chức này đã mang lại cho đội ngũ nhân viên VPT GROUP những cơ hội tuyệt vời đảm bảo được đào tạo tốt hơn – liên tục, được hoạt động nhanh hơn, được làm việc trong môi trường thân thiện hơn, được thể hiện năng lực cá nhân nhiều hơn và được phân quyền lợi cao hơn – biến những điều không thể trong quá trình hoạt động.


BÁO CHÍ - TRUYỀN THÔNG