GIỚI THIỆU VPT GROUP

VPTGROUP® là đơn vị có trụ sở chính tại Hà Nội, hoạt động tại Việt Nam từ năm 2010 chuyên về lĩnh vực đào tạo, kinh doanh xuất nhập khẩu, tư vấn cố vấn pháp lý chuyên sâu cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, sàn thương mại điện tử…

Ngoài ra chúng tôi cũng đang cung cấp các giải pháp số hóa chuỗi cung ứng (cấp độ 1), chuyển đổi cấu trúc – mô hình hóa chuỗi cung ứng số (cấp độ 2) tập trung phục vụ các khách hàng trong ngành Nông nghiệp. Giải pháp bao gồm Trang trại số, Hệ thống Logistics số, và Sàn giao dịch Thương mại điện tử cho nông sản xuất khẩu.

Tìm hiểu thêm

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Đào tạo ngoại ngữ

Chuyên ôn luyện Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc và các chứng chỉ nước ngoài.

Đào tạo nghề

Đào tạo xuất nhập khẩu, logistics, vận tải, … có cấp các chứng chỉ chứng nhận.

Kinh doanh xuất nhập khẩu

Kết nối cơ hội giao thương các doanh nghiệp trong nước với thị trường quốc tế.

Tư vấn & cố vấn

Tư vấn, cố vấn xuất nhập khẩu, hỗ trợ thủ tục pháp lý cho các doanh nghiệp